http://www.wijwillenzon.nl/
Stichting Wijwillenzon - info@wijwillenzon.nl

Teruglevering en saldering, uitleg regelgeving.

 

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan u op dat moment verbruikt, wordt deze elektriciteit ingevoed op het elektriciteitsnet. Dit kan uiteraard alleen als u aangesloten bent op dit elektriciteitsnet. Energieleveranciers zijn verplicht het aanbod van duurzame elektriciteit van kleinverbruikers te accepteren.

 

Energieleveranciers zijn eveneens verplicht duurzaam opgewekte elektriciteit bij kleinverbruikers te salderen tot een grens van 5.000 kilowattuur (kWh). Dit betekent dat de hoeveelheid aan het net geleverde elektriciteit tot deze grens in mindering gebracht wordt op het verbruik. Als u minder opwekt dan u verbruikt, betaalt u alleen voor het nettoverbruik: de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom.

 

Als u bijvoorbeeld in een jaar 3.500 kWh afneemt van uw energieleverancier en 1.000 kWh invoedt op het net, dan brengt de energieleverancier (3.500-1.000=) 2.500 kWh bij u in rekening.

 

Als u meer dan de salderingsgrens van 5.000 kWh teruggelevert aan het elektriciteitsnet, dan ontvangt u (als kleinverbruiker) een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding krijgt u ook als u meer teruglevert dan u verbruikt. Dit moet een redelijke vergoeding zijn. De Nedelandse Mededingsautoriteit bepaalt wat redelijk is. De vergoeding scheelt per energieleverancier.

 

Als u bijvoorbeeld 3.000 kWh verbruikt en 7.000 kWh teruglevert, dan ontvangt u voor (7.000-3.000=) 4.000 kWh een terugleververgoeding.

 

Op de saldering van de energiebelasting is de teruglevergrens van 5.000 kWh niet van toepassing. Op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag hoeft een kleinverbruiker alleen energiebelasting te betalen over de netto hoeveelheid energie die wordt afgenomen. De energiebelasting dient gesaldeerd te worden zolang er meer elektriciteit wordt afgenomen dan er wordt teruggeleverd. “Dus ook als er meer dan 5000 kWh op het net wordt ingevoed kan er saldering van de energiebelasting plaatsvinden”, aldus Staatssecretaris van Financiën Weekers op 14 november 2011 in antwoord op de Kamervragen over de saldering van de energiebelasting.

 

Als u bijvoorbeeld in een jaar 7.500 kWh afneemt van uw energieleverancier en 6.500 kWh teruglevert, dan wordt hiervan 5.000 kWh verrekend en ontvangt u voor (6.500-5.000=) 1.500 kWh een redelijke terugleververgoeding. U krijgt een rekening van uw energieleverancier voor (7.500-5.000=) 2.500 kWh elektriciteit. U betaalt over (7.500-6.500=) 1.000 kWh energiebelasting.

Klik hier voor een overzicht van de informatie die individuele  energieleveranciers geven betreffende het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnetwerk.

 

 
 
Terug naar veel gestelde vragen
 
© 2024 Stichting Wijwillenzon